agnieszka-j1.mylog.pl

Temat: Urlop macierzyński
Odbylo sie pierwsze czytanie w Sejmie zmian, ktore zakladaja wydluzenie urlopu macierzynskiego o 2 tygodnie. http://www.sejm.gov.pl/prace/2006r/pos012p.htm prosze kliknac w druk nr 147 A to ciekawostka z tejze ustawy : Art. 2. 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w art. 180 § 1 i art. 183 § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do pracownic i pracowników korzystających z takiego urlopu w dniu wejścia w życie ustawy. 2.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=29619Temat:
...ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, to po wykorzystaniu przez nią urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi pobytu pracownicy w szpitalu. W takim przypadku urlop macierzyński przerywa się na okres, w którym z urlopu macierzyńskiego korzysta ojciec. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego wykorzystanego przez kobietę z firmą i ojca wychowującego dziecko nie może jednak przekraczać nowego wymiaru określonego w znowelizowanym kodeksie pracy. Warto także wiedzieć, że ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres sprawowania opieki nad dzieckiem. Termin jego wypłaty odpowiada okresowi pobytu ubezpieczonej dobrowolnie w szpitalu w przypadku, gdy...
Źródło: jestemmamaaniola.fora.pl/a/a,204.html


Temat: ***Pazdziernikowe słoneczka 2007***
...prywatyzacji sektora pracy oraz wzrastającego bezrobocia i bezwzględnej konkurencji na rynku pracy, każda kobieta powinna dokładnie wiedzieć, do czego ma prawo. Nieznajomość tego tematu może ją narazić na wiele strat, ponieważ niewiele kobiet stać na założenie kosztownego procesu sadowego, aby zmusić nieuczciwego pracodawcę do wynagrodzenia poniesionych przez nią strat. 13 stycznia 2002 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wymiaru urlopu macierzyńskiego. Obecnie wynosi on: - 16 tygodni przy pierwszym porodzie - 18 tygodni przy każdym następnym porodzie - 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Wg nowych przepisów kobieta może (ale nie musi) skorzystać z przysługującego jej urlopu na 2 tygodnie przed przewidywanym terminem porodu. Kobietom, które zaszły w ciążę przed dniem wejścia w życie ustawy przysługuje...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=40748


Temat: LUTY 2010
...które mają książeczki - leg.ubezpieczeniowe - one dalej są honorowane - bez obaw, jedynie NIE są wydawane nowe ! ale stare podbijajcie i już! RMUA też jest wiążące - zawsze było, ale niektóre przychodnie chciały legitymacje a nie RMUA. Więc generalnie musicie mieć jakikolwiek dokument potwierdzający ubezpieczenie - typu RMUA, książeczka! Asia - po co pracodawca chce wiedzieć, który to poród ? już to nie jest obowiązujące, bo wymiar urlopu macierzyńskiego nie jest zależny od tego, który to poród (tak było do roku 2008) a od 2009 liczy się jedynie ILE dzieci się rodzi przy porodzie. Dziewczyny pamietajcie, aby wnioskować o urlop fakultatywny - albo od razu z obligatoryjnym, albo na 7 dni przed końce obligatoryjnego wystąpić o fakultatywny! Obligatoryjnego jest przy urodzeniu jednego dziecka - 20 tyg Fakultatwyny 2 tyg. Pismo piszecie takie np: Wniosek o udzielenie...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=62366


Temat: Równouprawnienie w Polsce
...inne skutki uboczne, to nikt nie badał jak np cykl menstruacyjny wpływa na działalność leku, mimo że wiele pacjentek skarżyło się, że leki powodują obfitsze krwawienie, silniejszą apatię, lub rozchwianie emocjonalne( chodzi o spotęgowanie, a nie zwykłe złe dni kobiece). pan również z sympatią, ale ja po prostu nie lubię nierzeczowej rozmowy i się napinam jak czytam coś, co uważam za bzdurę W kwestii pracodawców, to: Aktualnie wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: • 16 tygodni przy pierwszym porodzie, • 18 tygodni przy każdym następnym porodzie, • 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. W czasie urlopu macierzyńskiego kobieta otrzymuje zasiłek ZUS http://prawo.panoramainte...C&id_a_1=434811 1. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie...
Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=2681


Temat: Urlopy macierzyńskie
...żłobków i przedszkoli. Niezbędne jest także obniżenie pozapłacowych kosztów pracy oraz promowanie nietypowych form zatrudnienia, takich jak telepraca, samozatrudnienie czy praca tymczasowa. Senatorowie proponują, by zmiany zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. Zanim jednak ustawa weszłaby w życie, jej projekt musi jeszcze przejść całą ścieżkę legislacyjną w Sejmie. Wymiar często się zmieniał W ostatnich latach wymiar urlopu macierzyńskiego zmieniał się kilkakrotnie. Obecny obowiązuje od grudnia 2006 r. Kobiecie, która urodziła pierwsze dziecko, należy się 18 tygodni urlopu macierzyńskiego, 20 tygodni - za każde następne dziecko, a 28 tygodni - po porodzie mnogim. Najdłuższe urlopy macierzyńskie obowiązywały od początku 2000 r. do końca 2001 r. Wtedy kobiety po pierwszym i każdym następnym porodzie miały prawo do 26 tygodni urlopu, a...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=146


Temat: ZUS:572 zł na każde dziecko
...pozostające na urlopach wychowawczych. Spowoduje to, że osoby uprawnione będą otrzymywać zamiast kwoty 81,98 zł kwotę 490 zł na swoje konta emerytalne w ZUS i OFE, co z pewnością nie zachęci beneficjentów tej pomocy do zachowywania aktywności zawodowej. Negatywnie należy również ocenić propozycję ponownego wydłużenia urlopów macierzyńskich. Nie istnieją żadne dowody potwierdzające ścisłą zależność pomiędzy długością wymiaru urlopu macierzyńskiego, a dzietnością. Zdaniem ekspertów KPP tak znaczne wydłużenie wymiaru tego urlopu może być źródłem dezaktywizacji zawodowej wielu młodych kobiet i utrudnić niektórym z nich wejście na rynek pracy. Konfederacja Pracodawców Polskich jest zdania, że propozycja zwolnienia pracodawcy z całości składki na Fundusz Pracy za osoby wychowujące dzieci przez czasookres trzech lat, licząc od momentu...
Źródło: uronef.pl/Forum/viewtopic.php?t=4077


Temat: ochrona pracy kobiet (macierzyństwo)
...Urlop macierzyński przysługuje przed (aktualnie do 2 tygodni przed terminem porodu) jak i po urodzeniu dziecka. Ma na celu umożliwić przygotowanie do porodu oraz regenerację sił po porodzie. W Polsce po raz pierwszy urlop macierzyński został uregulowany w ustawie z 1924r. r.!!!!(jonczyk). Długość tego urlopu wynosiła 12 tygodni. W kolejnych latach była ona modyfikowana. Na dzień dzisiejszy artykuł 180 kodeksu pracy przedstawia aktualny wymiar urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on w następujący sposób: 16 tygodni przy pierwszym porodzie, 18 tygodni przy każdym następnym porodzie, 18 tygodni (również przy pierwszym porodzie), gdy pracownica wychowuje dziecko przysposobione lub gdy podjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, 26 tygodni przy urodzeni więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7023


Temat: Będą zmiany w Kodeksie pracy?
W Sejmie rozpoczęło się w środę pierwsze czytanie trzech projektów nowelizacji Kodeksu pracy: rządowego, PiS i LPR. Zakładają one m.in. wydłużenie urlopu macierzyńskiego, a projekt LPR także wprowadzenie okresu ochronnego dla kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka. Projekt rządowy przewiduje podniesienie wymiaru urlopu macierzyńskiego o 2 tygodnie - przy pierwszym dziecku wynosiłby on nie jak obecnie 16, ale 18 tygodni, przy każdym następnym - nie 18, tylko 20 tygodni. Rząd chce też zwiększyć z 26 do 28 tygodni urlop macierzyński w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. LPR proponuje natomiast wydłużenie urlopu z 16 do 26 tygodni przy pierwszym dziecku (i do 28 przy następnym) oraz wprowadzenie 2,5- letniego...
Źródło: superbia.linuxpl.com/viewtopic.php?t=1335


Temat: jak sie nalicza urlop macierzyński
Anuszek, zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy dostaniesz z ZUS-u, natomiast wymiar urlopu macierzyńskiego przy kolejnym porodzie jest obecnie 20 tygodni.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=40347


Temat: Urlop macierzyński
Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 01.01.2009 zmieniała wymiar urlopu macierzyńskiego o dodanie częśli obligatoryjnej. Zwiększać się będzie ten urlop o część fakultatwyną od 2010 roku - w każdym roku o 2 tygodnie aż do 2014 roku. Od 2009 roku obligatoryjna część urlopu macierzyńskiego to: 1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 3) 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=66869


Temat: Urlop macierzyński - nowe regulacje
...1 stycznia 2009 r. obowiązuje ustawa zmieniająca Kodeks pracy w zakresie uprawnień przysługujących młodym matkom. W ustawie tej zmienione zostało szereg uregulowań dotyczących urlopów macierzyńskich. Zmiany obejmą wydłużenie dotychczasowych terminów urlopów macierzyńskich, wprowadzą instytucję dodatkowego, fakultatywnego, urlopu macierzyńskiego oraz wydłużenie okresu świadczenia chorobowego dla kobiety w ciąży. Wymiar urlopu macierzyńskiego Obecnie urlopy macierzyńskie przysługują pracownicy w poniższym wymiarze (art. 180 § 1 obecnego Kodeksu pracy): 1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 4. 35 tygodni w przypadku urodzenia...
Źródło: aplikantradcowskilublin.fora.pl/a/a,34.html


Temat: MARZEC 2010
Dlaczego szpitale nie informują pacjentki o tym? Jak wystawia się akt urodzenia dziecka w 8 tyg ciaży nie znając plci? Przepraszam, ze tak pytam. Czuje się koszmarnie widząc, że mogłam pochować fasolkę, że przysługiwał mi zasiłek (choć nic tej straty psychicznej nie zastąpi) Znalzałam taki artykuł http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/160432...-chorobowy.html "W przypadku śmierci dziecka przed upływem ósmego tygodnia życia, wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi osiem tygodni od dnia porodu, nie krócej jednak niż przez okres siedmiu dni od dnia zgonu dziecka. Zgon dziecka po upływie ośmiu tygodni życia upoważnia jego matkę do korzystania z urlopu macierzyńskiego przez okres siedmiu dni od dnia zgonu dziecka" - czytamy w "Gazecie Prawnej". Rozróżnienie miedzy poronieniem a urodzeniem martwego dziecka dokonuje się w oparciu o kryterium czasu trwania...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=63073


Temat: Społeczne
...w wymiarze: 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Z wyższego wymiaru urlopu macierzyńskiego skorzystają: pracownice, które urodzą dziecko począwszy od 1 stycznia 2009 r., pracownice i pracownicy, którzy 1 stycznia 2009 r. wykorzystują urlop macierzyński. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego nie obejmie natomiast: pracowników, którzy wykorzystali urlop macierzyński przed wejściem nowej regulacji, pracownicy, która 1 stycznia 2009 r. wykorzystuje urlop macierzyński...
Źródło: laborek.fora.pl/a/a,199.html


Temat: od strony papierkowej- zatrudnienie, ciąża, macierzyński itp
...zostaje "stare" 180 dni. Na 6 tygodni (!!!) przed upływem 270 dni musisz iść do ZUS i złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny, inaczej pieniążki się skończą! Po 270 dniach przechodzisz na zasiłek rehabilitacyjny, płacony także przez ZUS - świadczenie rehabilitacyjne to 100% kwoty obliczanej jak do zasiłku chorobowego, czyli w wysokości nic nie ulegnie zmianie. Macierzyński Zgodnie z nowymi przepisami obowiązujący wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest wyłącznie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, a czas jego trwania wynosi: * 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka * 31 tygodni kiedy kobieta rodzi dwoje dzieci * 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojaczków * 35 tygodni przy urodzeniu czwórki dzieci * 37 tygodni kiedy rodzi się piątka lub więcej dzieci Długość trwania urlopu macierzyńskiego będzie się...
Źródło: abcslubu.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=4022


Temat: Płatny wychowawczy?
Wymiar urlopu macierzyńskiego w takim przypadku zależy od tego, czy urlop ten kończy się w trakcie pierwotnego urlopu wychowawczego, czy nie. W takim przypadku, jak opisujesz, zasiłek macierzyński jest skrócony o 2 tygodnie (jest to urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, a nie urlop macierzyński - może trochę zawiłe, ale tylko w słowach ). Jednym słowem - wszystko gra. Oczywiście, po zakończeniu urlopu wychowawczego na pierwsze...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=60560


Temat: Senat chce wydłużenia urlopów macierzyńskich
...Tomaszewska, zaproponowane przez senatorów "dodanie do 2 dni roboczych usprawiedliwionej nieobecności ojca w pracy po urodzeniu dziecka dodatkowych trzech dni "urlopu ojcowskiego" to rozwiązanie, które ma wskazać na rolę ojca w rodzinie. Według niej, te dodatkowe dni ojciec może wykorzystać m.in. na pomoc matce w opiece nad noworodkiem, opiekę nad pozostałymi dziećmi lub zarejestrowanie dziecka. Senacki projekt podnosi wymiar urlopu macierzyńskiego: z 18 do 20 tygodni - przy pierwszym porodzie, z 20 do 22 tygodni - przy każdym następnym porodzie, z 28 do 30 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Jednocześnie w przypadku pracownicy, wychowującej dziecko przysposobione lub przyjęte przez nią jako rodzinę zastępczą,
Źródło: uronef.pl/Forum/viewtopic.php?t=3380


Temat: zmiany w kodeksie pracy
PRAWO pracy w 2009 roku zmieni sie???? zobaczymy Firmy wyznaczą pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową. Rodzice uzyskali prawo do dłuższego urlopu macierzyńskiego. Osoby zatrudnione na czas określony zyskają lepszą ochronę przed zwolnieniem. Od 1 stycznia 2009 r. wymiar urlopu macierzyńskiego został wydłużony z 18 do 20 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dzieckaDomy DzieckaZnajdziesz domy dziecka w Łodzi na mapie i w Panoramie Firm onlinewww.pf.pl). Tylko w określonych w kodeksie pracy przypadkach pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika, który obniżył wymiar swojego czasu pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem. To jedne z najważniejszych uprawnień, jakie w 2009 r. zyskają pracownicy....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1625


Temat: LISTOPADOWE ZŁOTKA 2009
Małgosiu - przystojniaczek A co do tych dwóch dodatkowych tygodni, to od 1 stycznia 2010 roku przysługują one każdej kobiecie, która przebywa na macierzyńskim - czyli my się też łapiemy. Jest to na podstawie zmiany do Kodeksu Pracy (art. 182 1, Par. 1). W 2010 i 2011 są to dodatkowo 2 tygodnie, w 212 i 2013 4 tygodnie a od 2014 będzie aż 6 tygodni dodatkowo. O ten dodatkowy wymiar urlopu macierzyńskiego należy złożyć podanie do swojego szefa (nie później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem właściwego macierzyńskiego). Szef nie może odmówić. Jest to traktowane jak macierzyński i tak też płatne. Ja właśnie złożyłam już to podanie, bo mi dziewczyny z kadr powiedziały, że ustawa już weszła, więc już mogę. Tak samo urlop za ten rok Czyli wracam do pracy 4 maja i zostanie mi jeszcze 28 dni wolnego w...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=66785


Temat: długość macierzyńskiego
...urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.”; 3) po art. 183 dodaje się art. 183(1) w brzmieniu: „Art. 183(1). § 1. Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. § 2. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.”. Art. 2. 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w art. 180 § 1 i art. 183 § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do pracownic i pracowników korzystających z takiego urlopu w dniu wejścia w życie ustawy. 2.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=38125


Temat: Macierzyństwo - zasiłki od A do Z
...nabędzie do niego prawo w okresie urlopu wychowawczego. W przypadku, gdy pracownica w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przysługuje jej prawo do zasiłku macierzyńskiego bez prawa do urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji zasiłek macierzyński przysługuje jej za okres odpowiadający części urlopu przypadającego po porodzie, to znaczy, że zostaje skrócony o dwa tygodnie. Ta zasada ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy pełny wymiar urlopu macierzyńskiego (20 lub 28 tygodni) mieści się w okresie udzielonego urlopu wychowawczego. Jeśli urodzenie kolejnego dziecka ma miejsce pod koniec urlopu wychowawczego i termin pełnego
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=11888


Temat: WRZEŚNIACZKI
...wprowadza urlopy ojcowskie. Jakie jeszcze inne zmiany przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy i kiedy wejdą one w życie dowiesz się z tekstu. Dnia 21 listopada br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadza zmiany w przepisach związanych z rodzicielstwem. Ustawa 24 listopada br. trafiła do Prezydenta i do Senatu. Poniżej opisaliśmy najważniejsze zmiany. 1. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego Wymiar urlopu macierzyńskiego będzie zależał od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i będzie podzielony na część obligatoryjną i fakultatywną. I tak pracownicy, która przy jednym porodzie urodzi jedno dziecko, będzie przysługiwał obligatoryjny urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni. Natomiast w przypadku urodzenia dwójki dzieci przy jednym porodzie wymiar obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego wyniesie 31 tygodni, w...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=55997


Temat: Urlop macierzyński
...! Ustawa "zasiłkowa" mówi jasno: art 29 5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6. Z automatu przedłużana była część obligatoryjna - z mocy ustawy, czyli. Od 01.01.2009 wymiar urlopu macierzyńskiego na jedno dziecko wynosił 20 tyg. Jesli kobieta urodziła w 2008 ale na dzien 01.01.2009 była jeszcze na macierzyńskim - to tu ma zastosowanie własnie automatyczne wydłużanie urlopu macierzyńskiego o te 2 tyg ( w 2008
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=66869


Temat: Proszę o radę
...tylko umowę do dnia porodu to z ZUSU dostajesz tyle, ile dostałabyś będąc zatrudniona ( urlop wychowawczy-16 albo 18 tygodni na pierwsze dziecko- nie pamiętam czy ta zmiana weszła czy też nie). Jak będziesz mieć umowę na 1-2 lata to masz prawo do urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego (bo tu zostaje spełniona przesłanka zatrudnienia przez min. 6 miesięcy) w wymiarze do lat 3, ale nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia przez dziecko. Co do wymiaru urlopu macierzyńskiego sprawdzę jutro to w swoim nowym kodeksiku, który mam w pracy. Jak masz jeszcze jakieś pytanka to śmiało, jak będę wiedzieć to napewno odpowiem.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=38578
Szablon by Sliffka (© agnieszka-j1.mylog.pl)