agnieszka-j1.mylog.pl

Temat: Biologia molekularna
...1b na 16. Natomiast 7.05 przychodzimy odwrotnie, czyli: gr 1b na godz 13, a gr 1a na 16. Dostałam zagadnienia do kolokwium z biologii molekularnej od pana Wesołowskiego: 1. Domeny wiążące DNA: - domena typu helisa-zwrot-helisa (helix-turn-helix); - domena typu palca cynkowego; - suwaki leucynowe; - domena typu helisa-pętla-helisa (helix-loop-helix); Ogólne informacje dotyczące struktury powyższych domen. 2. Enzymy restrykcyjne: - system restrykcji-modyfikacji w komórkach bakterii; - nazewnictwo
Źródło: agroeko.fora.pl/a/a,409.htmlTemat: Sesja zimowa
...i Podstawach biologii molekularnej (oba podreczniki z cyklu Krotkie wyklady), a takze w Genetyce molekularnej prof. Weglenskiego, na tyle na ile dokladnie omawialem okreslone rzeczy na wykladzie. Ale bardzo prosze traktowac te dodatkowe podreczniki tylko do utrwalenia zagadnien poruszanych na wykladzie ! Pozdrawiam, dr Michal Rurek no i zagadnienia: 1. Definicja inżynierii genetycznej 2. Pojęcie klonu, genomu, genotypu. 3. Enzymy restrykcyjne jako jedne z podstawowych narzędzi inżynierii genetycznej. Podział. Pochodzenie, budowa, aktywność, wymagania substratowe. Jakie końce DNA generują
Źródło: biologia.c0.pl/viewtopic.php?t=175


Temat: Znaczenie Inżynierji Genetycznej
...będzie miało inną budowę i inną funkcję. Oczywiście stopień zmienienia białka będzie w związku z tym zależał analogicznie od zmiany jaka zaszła w DNA. Najczęściej stosowane są, jak już wspomniałem, mutacje dotyczące przeniesienia jednego genu z jednego na inny materiał genetyczny. Metoda ta polaga w pierwszej kolejności an wyizolowaniu danego genu, jaki chcemy przenieść bądź skopiować, powielić. W tym celu korzysta się z enzymów restrykcyjnych = restryktaz ( które naturalnie występują w bakteriach by chronić je przez wniknięciem wirusa). Potem robi się kopie ganu przez włączanie go i ponowne wycinanie (o tym potem). Restryktazy mają to do siebie że działają najczęsciej na rejony DNA, które czytane z dwuch stron dają taki sam wynik, bo ułatwia to włączenie go do innego materiału i wyklucza w pewnym sensie mozliwośc błędu. Nastepnie szuka sie rejonu u...
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=12705


Temat: Biochemia
...katalityczne, stala specyficznosci. 3.Gradient protonowy-co go tworzy i do czewgo sluzy. 4.Ktory lotrny kwas tluszcowy powstajacy w wyniku rozkladu celulozy bierze udzial w powstawaniu mediatorow glukoneogenezy. (i to propionian) Reakcje wlaczania go. 5.Synteza(de novo) glicerolu. 6.Cykl mocznikowy+jego znaczenie w organizmie. 7.Spliceing 8.Inicjacja translacji u pro. 9.Rola proteasomow i ubikwityny w degradacji bialek. 10. Enzymy restrykcyjne.
Źródło: medvet.fora.pl/a/a,25.html


Temat: igzam
pytania z zeszłego roku, niestety tylko z jednego terminu. .Co koduje gen mecA 2.Czym różnią się Hfr i F+ 3.Co jest na rysunku? (to bylo Dna z fragmentem komplementarnych zasad, sekwencja palindoriczna, chyba chodziło o miejsca cięte przez enzymy restrykcyjne) 4.Co odpowiada za przejście formy superhelix w kolistą? (rysunek) 5.Co to jest SMV,CMV,HPV 6.Cel dla rifampicyny, czym uwarunkowana jest odporność 7.Bactoprenol 8.Co to jest i za co odpowiada (rysunek) to był chyba jakiś jonofor 9.Do jakiego doświadczenia wykorzystana była kolba z długą szyją? (rysunek) 10.Wymień rodziny wirusów odpowiedzialne za typowe przeziębienie 11.H. pylori i jego...
Źródło: amg2007.fora.pl/a/a,737.html


Temat: Sztuczne życie o krok
...innych wizjonerem nowego stylu prowadzenia badań. To on przyczynił się do odczytania ludzkiego genomu Ziarnko do ziarnka Taki rozwój wypadków jest całkiem możliwy, bo Craig Venter przystępuje do realizacji planów z dużym rozmachem. Potrzebował dobrych ekspertów? To zatrudnił zespół, którego szefem został prof. Hamilton Smith, zdobywca Nagrody Nobla z medycyny. Nie chodzi tylko o względy prestiżowe - Smith jest jednym z odkrywców enzymów restrykcyjnych, podstawowego narzędzia inżynierii genetycznej. Używając tych enzymów, możemy precyzyjnie ciąć DNA, a następnie łączyć fragmenty w pożądane całości. Drużyna pod kierownictwem Smitha zajęła się odtworzeniem chromosomu mykoplazmy, bo to najmniejszy z mikrobów, jakie udaje się hodować w laboratorium (normalnie pasożytuje na nabłonku narządów płciowych i w układzie oddechowym). Jego genom...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=8296


Temat: Troche o genetyce
...(po lewej) * Rysunek 1. J.Waston i F.Crick - twórcy modelu przestrzennej budowy podwójnej helisy DNA. Źródło WSPÓŁCZESNA GENETYKA Obecnie nastąpił rozwój genetyki molekularnej i związanych z nią wyrafinowanych metod badawczych. Umożliwiło to przejście od opisu materiału dziedzicznego do prowadzenia na nim manipulacji i w ten sposób wyodrębniła się nowa dyscyplina – inżynieria genetyczna. Odkrycie enzymów restrykcyjnych oraz enzymu odwrotnej transkryptazy, opracowanie techniki rekombinacji i klonowania DNA, sekwencjonowania DNA czy amplifikacji fragmentów DNA za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) to tylko najważniejsze przykłady współczesnych narzędzi i metod badawczych wykorzystywanych obecnie powszechnie w genetyce molekularnej i inżynierii genetycznej. Warto również podkreślić, że molekularne...
Źródło: ysolom.fora.pl/a/a,444.html


Temat: Kartkówki z biochemii
Pytania z dzisiejszych laborek: 1.) Do czego używa się detergentu X-100 i mieszaniny SDS/KCl? 2.) Zapisz wzorami strukturalnymi 5'AT 3.) Hydroliza kwaśna, wykonywana na ćwiczeniach rozrywa wiązanie ......... i przeprowadzana jest w temperaturze .........., przy użyciu ................. 4.) Czym są enzymy restrykcyjne? Zapisz sekwencję palindromową rozpoznawalną przez nie. 5.) Zadanie - obliczyć w mg masę fosforu, jaki znajduje się w 100 cm³ roztworu, jeśli w 1 cm³ znajduje się 5 mikrogramów DNA (czy coś w podobie, nie pamiętam dokładnie)
Źródło: forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=1810


Temat: pytania na kolosa z laborek 2005/2006
...na przliczanie stęzen bądź ilosc potrzebnych skladnikow. 2) Etapy izolacji DNA 3) Jak można ilosciowo zbadac DNA 4) Rozrysować PCR i 3 kolejne cykle i wytłumaczyć dlaczego powstaja tak krotkie pożadane fragmenty 5) Narysowac strukturę DNA 6) Narysować jak łącza się ze soba nukleotydy 7) Różnice w elektroforezie plazmidu i DNA eukariotycznego Skad biora się konce 3’i 5’ 9) Na jakiej zasadzie dzialaja enzymy restrykcyjne 10) Opisać doswiadczenie w którym plazamid jest ciety przez
Źródło: biotechnologia.fora.pl/a/a,293.html


Temat: Diagnostyka
co to enzymy restrykcyjne o czym swiadczy izolowany GGTP ( i wogole co siadczy o cholestazie, i jakie enzymy swiadcza o czym, to samo z Aspt i Alat, lacznie z niewielkim wzrostem) prawdopodobienstwo potomstwa zdrowyego heterozygotycznego u rodzicow ktorych pierwsze dzieckomialo jakas chorobe autosomalna recesywna leki zmniejszające ARO co sie monitoruje przy heparynie czy APTT wzrasta czy spada mostki beta-gamma gdzie sa poje... to...
Źródło: medycyna3.fora.pl/a/a,967.html


Temat: Biologia molekularna
1. Przypasować pojęcia do rysunków: - cięcie enzymem restrykcyjnym - lepkie końce - działanie ligazy - zrekombinowane DNA 2. Mikroiniekcja do przedjądrzy to technika stosowana do - otrzymywania zwierząt transgenicznych wszyscy mają te same pytania
Źródło: forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=2286


Temat: Bóle kostne
...III. Defekty genetyczne w kolagenie typu I powodują ciężkie choroby układu kostnego: Osteogenesis Imperfecta (nadmierna łamliwość kości; mutacja w genie kodującym łańcuch a1) i zespół Marfana (mutacja w genie kodującym łańcych .2). W przypadku osteoporozy nie znaleziono tego typu mutacji, natomiast istnieje zmienność polimorficzna, którą próbuje się powiązać z parametrami statusu kostnego w osteoporozie. Dzięki zastosowaniu enzymu restrykcyjnego MscI (genotypy "ss", "sS", "SS") odkryto polimorfizm w intronie 1 genu kodującego łańcuch a1 kolagenu typu I. żródło: Osteoforum http://www.osteoforum.org.pl/podloze.html
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=1297


Temat: Poprawka z biochemii
...galaktozo-6fosforanu, ser-val, lecytyna, dowolna prostaglandyna, 2 reakcja powstawania JP3 3 reakcja katalizowana przez PAL(pirofosforan tiaminy) 4 reakcja zuzywania izocytrynianu 5 reakcja zuzywania rybulozo 5 fosforanu 6 rola cytochromu P450 w detoksykacji ksenobiotyków 7 mechanizmy prowadzące do nasilenia katabolizmu cukrów i kwasów tłuszczowych w czasie głodu 8 wpływ fosforylacji na aktywność enzymów 9 opisz enzymy restrykcyjne i ich rolę w biotechnologii 10 opisz stukturę 2rzedową białka 11 transport ATP i ADP przez błonę mitochondrialną 12 reakcja zuzywania fruktozo 1,6 bis fosforanu 13 metabolity cyklu pentozofosforanowego 14 6mechanizmów prowadzących do hiperglikemi cukrzycowej 15 jak obserwowano lipolizę na ćwiczeniach 16 jak na ćwiczeniach wykrywano skladniki kwasów nukleinowych 17 ile moli ATP powstanie w...
Źródło: lekarski2006.fora.pl/a/a,153.html


Temat: MYKOPLAZMOZA - PRZEGLĄD I LEKOWRAŻLIWOŚĆ
...ELISA, odczyn immunofluorescencji pośredniej oraz techniki biologii molekularnej oparte na hybrydyzacji DNA lub łańcuchowej reakcji polimerazy - PCR ( polymerase chain reaction ). Najczęściej powielanym fragmentem DNA M. pneumoniae jest sekwencja kodująca białko P 1, podjednostkę 16S rRNA i czynnik elongacyjny Tu. Produkty amplifikacji analizuje się za pomocą elektroforezy w żelu agarozowym, a następnie poddaje się działaniu enzymów restrykcyjnych. Główny ciężar diagnostyki zakażeń wywołanych przez M. pneumoniae spoczywa jednak na testach serologicznych wykrywających swoiste przeciwciała obecne we krwi zakażonych osób. Jako pierwszy ( 1943 rok ) w serodiagnostyce mykoplazmozy został wykorzystany odczyn wykrywający zimne aglutyniny. Badanie poziomu zimnych aglutynin było szybkim, tanim i prostym testem, jednakże z powodu niskiej czułości tego...
Źródło: forum.chlamydioza.pl/viewtopic.php?t=112


Temat: : wielka prosba testy na egzamin do rozwiazania
...laktozowego tylko wtedy gdy nie ma w pożywce glukozy, ale jest w niej laktoza 79. (1) Synteza rekombinowanego DNA wymaga wszystkich wymienionych poniżej ZA WYJĄTKIEM: A. plazmidu B. odcinka dwuniciowego obcogatunkowego DNA do przygotowania wektora C. ligazy D. polimerazy RNA E. endonukleaz restrykcyjnych 80. (2) “Mapa restrykcyjna DNA” (zbiór fragmentów restrykcyjnych danego DNA): A. nie zależy od swoistości enzymów restrykcyjnych (restrykatz) B. bezpośrednio pozwala na poznanie genów w danym DNA C. jest identyczna dla wszystkich osobników w danym gatunku D. istotnie różni się w przypadku różnych tkanek tego samego organizmu E. jest swoista dla danego DNA i zależy od zastosowanych restrykatz oraz warunków trawienia 81. (2) Biblioteka cDNA zawiera: A. kopie wszystkich mRNA obecnych w tkance, z której pochodzi RNA B....
Źródło: forum.chem.uw.edu.pl/viewtopic.php?t=388


Temat:
Pytania z poprawki z tamtego roku: 1. Enzymy restrykcyjne(chyba opisać) 2.pozytywna obecność tryptofanu 3.Horyzontalny transfer genów u bakterii 4.Komórki nowotworowe( chyba cechy i co robią) 5.Dlaczego odporność na choroby nie jest dziedziczona przez dzieci od rodziców? 6.Udział transpozonów w aberracji chromosomowej Jakby ktoś coś jeszcze miał (bo w tamtym roku były dwie poprawki bo pierwszą unieważniono, gdyż nikt jej nie zdał ) to niech...
Źródło: biolgeo.fora.pl/a/a,94.html


Temat: Sprawdzian - Genetyka
...czynności poznawcze i opóźnienie w rozwoju - choroba nieuleczalna *ZESPÓŁ TURNERA - częściowy lub całkowity brak chromosomu X, niski wzrost, słabo zaznaczone cechy żeńskie, możliwa bezpłodność - leczenie: podawanie hormonu wzrostu i terapia hormonalna *ZESPÓŁ KLINEFELTERA - obecność przynajmniej jednego dodatkowego chromosomu X - leczenie: dożywotnie podawanie testosteronu na czerwono sprzężone z płcią ENZYMY RESTRYKCYJNE - służą do przecinanie nici DNA w wyznaczonych miejscach i wycinania z nich określonych fragmentów, a także do wycinania naturalnych cząsteczek bakteryjnych DNA zwanych plazmidami LIGAZA - enzym spajający końce DNA, skleja fragment DNA z wektorem, dzięki niej wektor znów jest zamkniętym kółkiem ZASTOSOWANIA BANKÓW GENÓW: -porównywanie sekwencji genów -wyszukiwanie funkcji nieznanego genu...
Źródło: atdauni38.fora.pl/a/a,674.html


Temat: pytania z genetyki
...do tej samej grupy? 8 co to jest mediator? 9 co to jest silencing i izolator? 10 jakie znasz sekwencje powtarzane tandemowo? 11 powstawanie zmian w lb sekwencji powtarzalnych w wyniku....... 12 co wchodzi w skład pozajądrowego DNA? 13 bud transpozony złożonego Tn10 bakterii 14 do czego słuzy elektroforeza? 15 co transkrybuje polimeraza RNA II? 16 operon 17 represor 18 czym charakteryzują się sekwencje rozpoznawane przez enzymy restrykcyjne? 19 w jaki sposób powst izoformy? 20 na czym polega rola czynnika SIGMA w regulacji genów u Prokariota? 21 co to kryptoplazmid? 22 budowa faga Mu 23 jaie geny znajd się w transpozonie złożonym? 24 izolator 25 enhancer 26 aktywator 27 Jak powstają wyspy CpG i dlaczego akurat w genach aktywnych konstytutywnie? 28 dziedziczenie epigemiczne 29 pietnowanie genomu 30 regulacja ekspresji genów u...
Źródło: biotechnologiaus.fora.pl/a/a,80.html


Temat: pytania z laborki nr 4 2005/2006
z BHP proste podstawoe w stylu co sie robi jak obleje się kwasem, jak płukać oko, co robic z odpadami, jak się waży itp ( z tego byly 2 pyt) bylo jeszcze pyt o enzymy restrykcyjne - rozne z tej dziedziny - jakie sa rodz, po co to itp
Źródło: biotechnologia.fora.pl/a/a,250.html


Temat: Biologia molekularna
...Najlepszy materiał wyjściowy do ekstrakcji DNA u zwierząt- krew obwodowa. *pobieranie i przechowywanie – probowki próżniowe z antykoagulantem (EDTA) *inne antykoagulanty – można stosować pod warunkiem, że nie będą interferowały w następnych etapach pracy z DNA. Należy pamiętać, iż krew pobrana do badań cytogenetycznych powinna być pobierana do strzykawek zawierających heparynę, która inhibuje niektóre enzymy restrykcyjne. Materiały najczęściej wykorzystywane do izolacji DNA: *w przypadku zwierząt: -tkanki miękkie – skóra, serce, wątroba, nerki -tkanki twarde – szpik, chrząstki, substancja gąbczasta kości -materiał biologiczny pozyskany przyżyciowo w sposób nieinwazyjny – włosy z cebulkami, pióra ptaków, wylinki, fragmenty skrzydeł motyli i łuski ryb. W badaniach zwierząt można...
Źródło: ochrona2007up.fora.pl/a/a,575.html


Temat: Kwasy nukleinowe, mutacje, genetyka Mendla
...do komórek bakteryjnych, w których znajdują się plazmidy. W komórkach swoich bakterie najczęściej niosą w plazmidach geny odporności na antybiotyki. Zaraz wyjaśnię jak to się dzieje. Obcy fragment DNA nie może być wszczepiony do wektorowego DNA w dowolnym miejscu. Dlatego też powodzenie przy włączaniu obcych genów do wektorów zależy od możliwości włączenia genu w ściśle określone miejsce wektora. Możliwości takie stwarzają enzymy restrykcyjne. Potrafią one przecinać cząsteczkę DNA, poszukując ściśle określonych sekwencji nukleotydów. Znalazłszy taką sekwencje dokonują jej wycięcia. Restryktazy wykorzystuje się też do wycinania cząsteczki wektora i włączania w to miejsce obcego fragmentu DNA. Wiele restryktaz wykonuje cięcie przechodzące w jednakowej odległości od osi symetrii w obu łańcuchach. Wszystkie końce po przecięciu...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1996


Temat: inzynieria genetyczna+nowotwory
Inżynieria genetyczna - ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy). Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z komórek dawcy za pomocą enzymów restrykcyjnych. Następnie tak wydzielone fragmenty DNA wprowadza się do komórek biorcy za pomocą specjalnych przenośników (wektorów). W tej roli wykorzystywane są m.in. wirusy, plazmidy, kosmidy. Wprowadzone do komórki biorcy wraz z przyłączonym fragmentem DNA dawcy umożliwiają namnażanie się w niej genów zawartych w tym DNA. Metody inżynierii genetycznej są już wykorzystywane do produkcji wielu lekarstw, np. insuliny,...
Źródło: zso2.fora.pl/a/a,288.html


Temat: baza pytań z egzaminu
...9:7 27.Wykrywanie mikrodelecji (z wyboru) - FISH 28.Allele wielokrotne - grupy krwi 29.Zadanie ze słowami do wypełenienia --> geny, czynniki środowiska (opis zmienności) 30.Uporządkowane chromosomy itd. --> kariotyp a.kariotyp b.ideogram c.? d.? 31.Genom - opis (całość genów ?) 32.Liczba x i n w genetyce 33.Test Grahama - owsik ludzki 34.Jakiś gen BCM2.. coś tam w jaki sposób powoduje zaburzenie cyklu 35. Enzymy restrykcyjne, żel agarozowy - Southern blot 36.Coś o czynnikach transkrypcyjnych 37.Coś o TTD i XP 38. Rysunek na 3/4 strony i opis metody - stawiałam coś tam z piro 39.GISH - genomonowa hybrydyzacja 40.Analiza heterodupleksów 41.Arystoteles - płomień życia 42. Hipokrates - humory 43. Dwuniciowy DNA po raz pierwszy został opisany przez kogo? 44.Chromosomy telocentryczne - mysza 45.Chromosomy,rysunek,...
Źródło: lekarski2009.fora.pl/a/a,420.html


Temat: Inżynieria genetyczna
...wiązania fosfodiestrowe w ściśle określonych odcinkach łańcuchów kwasów deoksyrybonukleinowych (DNA) obcych dla komórki) albo syntetyzuje chemicznie, a następnie włącza do tzw. wektorów genetycznych, czyli cząsteczek DNA plazmidów (pozachromosomalnych cząsteczek DNA zdolnych do samoreplikacji), lub wirusów pozbawionych określonych odcinków własnego DNA, ale zdolnych do replikacji po wprowadzeniu do komórek. Zastosowanie enzymów restrykcyjnych wyodrębnionych z bakterii pozwoliło na osiągnięcie znacznego postępu w badaniach nad określeniem odcinków DNA odpowiadających poszczególnym genom oraz nad sekwencją nukleotydów w DNA. W wyniku replikacji zrekombinowanych wektorów następuje też replikacja włączonego w nie genu, zwana w inżynierii genetycznej klonowaniem DNA genu. Po izolacji wektora otrzymuje się, przez wycięcie z niego włączonego...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2216


Temat: biotechnologia
...wykorzystywane w technice RAPD mają długość: b) 9-10 nukleotydów 5.Jeden cykl reakcji PCR składa się : d) denaturacji, hybrydyzacji starterów i syntezy nici komplementarnej 6. Warunkiem skuteczności wspomaganej…: c) ścisłe sprzężenie markera i genu odporności 7.Liczba sprzężeń zidentyfikowanych podczas sporządzania mapy genetycznej …: b) równa liczbie chromosomów w gamecie 8. Enzymy restrykcyjne to: a) enzymy degradujące DNA bakteriofaga w kom. bakteryjnych 9.Wyznaczenie linowego układu loci …: b) analiza trzypunktowa 10. Analiza TTL to : b) identyfikacja rejonów genomu warunkujących cechy ilościowe 11. Celem banków genów jest: d)wszystkie odpowiedzi są prawdziwe 12.Polska posiada krajowe..: a) tak 13.Ochrona bioróżnorodności ex situ: b) parki...
Źródło: agroeko.fora.pl/a/a,343.html


Temat: pytania z molekularnej !!!!!!! wpisywac wszyscy
...mieli!!!!!! ja mialam : -co przyczynilo sie do odkrycia struktury DNA, kto im pomogł, dosc przed szczegolnie chodzilo o chase-hersheya czy ajk to sie tam pisze -jak wykrywamy mutacje -klonowanie zarodkowe w tym typy gratisy byly o etyce klonowania terapeutycznego, o enzymach restrykcyjnych (czy RFLP wykrywa wszytskie mutacje?-nie bo dla niektorych sekwencji DNA nie mozna znalezc enzymow czy ze owogle nie mozliwe...)jaka role naturalnie pelna enzymy restrykcyjne i jak rozrozniaja dna wlasne od wirusowego) wiem ze bylo tez pytanie z tych co sie nie powtarzały o ta humanizacje mleka, resztyn nie pamietam
Źródło: biotechuwm.fora.pl/a/a,197.html


Temat: Biochemia - zestawy egzaminacyjne (z 2006 r.)
...cholesterolu i jego przekształcenia w inne sterydy. 3. Budowa i funkcja immunoglobulin. Mechanizm syntezy. 4. Rekombinacja DNA in vitro - enzymy, przykłady praktycznego zastosowania. 03 1. Mechanizm syntezy i funkcja malonylo-CoA. 2. Synteza cukrów złożonych. Wymienić cukry różnoskładnikowe. Funkcja. 3. Ograniczona proteoliza i jej znaczenie biologiczne. Przykłady. 4. Scharakteryzować mechanizm działania enzymów restrykcyjnych. 04 1. Główne produkty przemian tryptofanu. Co to jest indykan zwierzęcy? 2. Podział i charakterystyka białek hemowych. Podać przykłady ich funkcji biochemicznych. 3. Wymienić etapy rekombinacji in vitro. Opisz jeden. 4. Kwasy żółciowe - budowa i rola. Mechanizm powstawania barwników żółciowych. 05 1. Przemiana glicyny. 2. Rybosomy - budowa i funkcja biochemiczna. Rola białek...
Źródło: weterynaria.fora.pl/a/a,809.html


Temat: Brzytfa przynudza na temat genetyki...
...przeniesienia tego genu do kom. biorcy. - Umieścić nowy gen w określonym rejonie DNA biorcy. Gen stanowi w kom. znikomą część całego genomu. Tak wiec znalezienie pojedyńczego genu zawsze bedzie wymagało pofragmentowania DNA. Nie wchodzi w gre tutaj manipulowanie narzędziami na poziomie molekularnym (nawet jeśli operował by nimi Bieniu ). Wiec Inżynierowie musieli siegnąć po nieco inne sposoby. Odkryli je dopiero 25 lat temu wraz z odkryciem enzymów Restrykcyjnych. Enzymy te nalezą do Bakteryjnych endonukleaz i pełnia tam rolę "molekularnych nożyczek" Kazdy enzym Restrykcyjny rozpoznaje i tnie tylko jedną określoną sekwencje zasad.
Źródło: fbb.pl/index.php?showtopic=27068


Temat: Enzymy które tną DNA
Restryktazy (inaczej enzymy restrykcyjne, endonukleazy restrykcyjne) - to enzymy izolowane z bakterii, zdolne do rozpoznawania specyficznych sekwencji w DNA (z reguły są to sekwencje palindromowe) i do przecinania dwuniciowej cząsteczki DNA w ściśle określonym miejscu, w obrębie lub okolicy sekwencji rozpoznawanej. Otrzymywane fragmenty DNA nie są losowe a w każdym prążku na żelu znajdują się cząsteczki DNA o identycznej sekwencji nukleotydowej. Z reguły...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1947


Temat: pytania z laborki nr 4 2005/2006
Czwarta grupa pytan to: 1. Specyficznosc enzymow restrykcyjnych. 2. Na ktora czesc oka nalezy zwrocic szczegolna uwage podczas przemywania po dostaniu sie do niego zwiazkow chemicznych. 3. Postepowanie podczas usuwania odpadow stalych.
Źródło: biotechnologia.fora.pl/a/a,250.html


Temat: Naukowcy a Bóg
...are clearly religious implications whenever you start to discuss the origins of the universe." (zob. Kitty Ferguson, "Stephen Hawking: Quest for a Theory of Everything" /1991/, str. 93) --------------------------------------------------------------------------- Werner Arber genetyk i mikrobiolog szwajcarski; w 1978 roku otrzymał Nagrodę Nobla (wraz z Nathansem i Smithem) za odkrycie i zastosowanie w genetyce molekularnej enzymów restrykcyjnych, co umożliwiło rozwój inżynierii genetycznej "Chociaż jestem biologiem, muszę przyznać, iż nie rozumiem w jaki sposób powstało życie... Uważam, iż życie zaczyna się dopiero na poziomie funkcjonalnej komórki. Najbardziej prymitywna komórka może wymagać przynajmniej kilkuset różnych specyficznych makromolekuł biologicznych. W jaki sposób takie już dosyć złożone struktury mogły się...
Źródło: piaskownica.pl/viewtopic.php?t=4307


Temat: Techniki FINGERPRINTING
...pozwalająca na rozdział i analizę DNA wielkocząsteczkowego (20kb-2Mb). Ocenę stopnia podobieństwa izolatów wykonuje się rozdzielając strawione DNA chromosomalne w zmiennym polu elektrycznym. DNA chromosomalne izolowane jest po zatopieniu komórek mikroorganizmu w bloczkach agarozowych (aby zapobiec mechanicznemu pofragmentowaniu) i w tej formie poddawane trawieniu restrykcyjnemu a następnie rozdziałowi elektroforetycznemu. Enzymy restrykcyjne do trawienia DNA chromosomalnego dobiera się z grupy tzw. restryktaz rzadkotnących, rozpoznających długie sekwencje nukleotydowe i generujących 17-30 fragmentów DNA. Warunki elektroforezy zależą przede wszystkim od wielkości oczekiwanych fragmentów DNA oraz ich ilości PFGE pozwala na powtarzalne uzyskiwanie profili restrykcyjnych odzwierciedlających całość chromosomu bakteryjnego. Ponieważ...
Źródło: tzizcz.fora.pl/a/a,58.html
Szablon by Sliffka (© agnieszka-j1.mylog.pl)